Fundația Learning and Development Centre of Education cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, denumit în continuare ”Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Fundația Learning and Development Centre of Education prelucrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului: www.veritafoundation.ro.

1. SCOPURILE PENTRU CARE COLECTĂM ȘI PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL 

Datele personale colectate de Fundația Learning and Development Center of Education (prescurtat FLDCE) sunt de natura confidențială, acestea sunt colectate și utilizate responsabil strict în scopul de a trimite invitații la evenimentele organizate de fundație și noutăți referitoare la activitatea și serviciile oferite de aceasta. De asemenea, vom folosi aceste date pentru a răspunde eventualelor întrebări / mesaje pe care ni le trimiteți și pentru a vă solicita eventuale acorduri în cazul în care normele juridice sau procedurile interne/de securitate ne impun acest lucru. Prin semnarea formularului de solicitare acord utilizare date sau accesarea butonului “Register”, în cazul înscrierii pentru newsletter sau diferite evenimente promovate pe website sau în social media, vă dați acordul pentru preluarea și prelucrarea datelor de către Fundația Learning and Development Center of Education (prescurtat FLDCE).

 2. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, telefon/fax, adresa (domiciliu/reședință), e-mail, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar, precum și data la care a fost folosit website-ul www.veritafoundation.ro. Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție, cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Ne puteți solicita în orice moment acces la datele pe care le deținem despre dumneavoastră (dreptul la acces) - ne puteți solicita în scris acest lucru pe adresa educatie@verita.ro și în maxim cinci zile lucrătoare veți primi informațiile solicitate. Oricând doriți puteți cere încetarea prelucrării datelor personale și ștergerea lor pe adresa educatie@verita.ro și în termen de cinci zile lucrătoare FLDCE va confirma ștergerea lor (dreptul de fi “uitat”). De asemenea, aveți dreptul de a cere rectificarea datelor (în cazul în care considerați ca sunt inexacte), dreptul la restricționarea prelucrării acestora (dacă contestați exactitatea datelor, pentru a ne permite verificarea exactității lor) și dreptul la portabilitate (dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent, care poate fi citit automat și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic).

 3. TOATE INFORMAȚIILE SOLICITATE VOR FI FOLOSITE PENTRU transmiterea de mesaje electronice care anunță activitățile FLDCE, înregistrarea sumelor transferate în documentele financiar-contabile ale fundației, confirmarea încasărilor. Aceste date personale pot fi completate, corectate sau șterse conform reglementărilor GDPR, care însă nu exclud normele legale naționale care obligă păstrarea datelor în documente financiare până la 10 ani de la momentul creării lor. În aceste situații datele nu vor fi șterse, chiar dacă există o solicitare expresă a utilizatorului. După acordarea consimțământului de colectare, stocare și prelucrare a datelor personale, acestea sunt păstrate în baza de date a FLDCE pe perioada în care obiectul de activitate al fundației rămâne neschimbat sau până la solicitarea dumneavoastră de a șterge aceste date.

 4. CUI DEZVĂLUIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL 

Datele cu caracter personal vor fi furnizate numai în scopuri excepționale, respectiv în situația solicitării acestora în mod legitim de către autoritățile publice sau în vederea dovedirii în fața instanțelor de judecată a raporturilor juridice dintre operator și persoana vizată. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate altor companii care au în vedere programe de marketing și vor fi folosite numai cu consimțământul dumneavoastră prealabil. Ele vor fi stocate doar în calculatoarele de serviciu aparținând persoanelor responsabile de organizarea evenimentelor sau/și în programele (și implicit serverele care găzduiesc aceste programe) companiei/persoanei care oferă servicii financiar contabile, în documente securizate, iar adresele de e-mail pot fi stocate temporar pe serverele companiilor care ne asistă în transmiterea informărilor electronice. Politicile și procedurile de securitate sunt aplicate în conformitate cu normele legale. Fundația Learning and Development Center of Education obține date personale de la dumneavoastră atunci când completați formularul de abonare la newsletter, cand ne solicitați informații pe e-mail, faceți o donație sau ne oferiți informații personale sub altă formă - caz în care vă vom solicita acordul în scris imediat. În cazul în care vom primi astfel de date de la terți, vom solicita dovezi oficiale că ați acceptat ca datele dumneavoastră să fie comunicate și către alte companii/organizații. Această politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului www.veritafoundation.ro. În cazul în care nu sunteți de accord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora, vă rugăm să nu utilizați site-ul www.veritafoundation.ro. Prin citirea prezentei Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv:

 •  De a fi informați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, conform art. 13 și 14 din Regulament;
 •  De acces la datele cu caracter personal, conform art. 15 din Regulament;
 •  De rectificare a datelor cu caracter personal, conform art. 16 din Regulament;
 •  De ștergere (dreptul de a fi uitat) a datelor personale, conform art. 17 din Regulament;
 •  De a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, conform art. 18 din Regulament;
 •  De portabilitate a datelor cu caracter personal, conform art. 20 din Regulament;
 •  De a vă opune la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc și de a solicita rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii, conform art. 21 din Regulament;
 •  De a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri, conform art. 22 din Regulament;
 •  De a depune o plângere la ANSPDCP, conform art. 77 din Regulament;
 •  De a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, conform art. 78 și art. 79 din Regulament. 

 Vă puteți opune oricând la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin transmiterea către Fundația Learning and Development Centre of Education a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens, folosind următoarele date de contact: educatie@verita.ro, sau ne puteți scrie la următoarea adresă poștală: Fundația Verita (FLDCE), str. Oltețului nr. 15, etaj 4, sector 2, București, cod poștal 023817. În acest caz, solicitarea dumneavoastră va fi înaintată către departamentul specializat al Fundației Learning and Development Centre of Education, primind înștiințare în sensul confirmării notării opțiunii dumneavoastră, precum și alte informații necesare, după caz.

 5. PREVEDERI SPECIALE LEGATE DE MINORI

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe website-ul Fundației Learning and Development Centre of Education, ori participarea la concursuri sau campanii ale Fundației Learning and Development Centre of Education, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform art. 8 din Regulament. De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul accesării website-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu. Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii și având în vedere cele de mai sus.

 6. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Durata prelucrării datelor cu caracter personal va fi determinate în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în condițiile art. 21 din Regulamentul European nr. 679/2016. (Excepție: Pentru datele declarate în cadrul serviciilor Call Center, durata prelucrării datelor este de 3 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție.) De asemenea, Fundația Learning and Development Centre of Education poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare. Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață.

 7. DISPOZIȚII FINALE

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătură cu aceasta. La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document. 

 POLITICA COOKIES

 Acest website folosește cookies strict necesare pentru buna funcționare. Această categorie asigură funcționarea corectă a website-ului. Modulele cookie necesare permit ca, în momentul navigării pe website, să puteți beneficia de toate funcționalitățile website-ului. Puteți configura browserul pentru blocarea acestora dar, în acest caz, unele secțiuni sau funcționalități nu vor mai funcționa. Fișiere cookie folosite:  

 • bitrix 24 – time zone pentru clientul care accesează pagina 
 • youtube – gps/ip pentru a recomanda interfața userului în limba română sau engleză.